Menu
نویسنده مطلب : امیر عسگری

مطلب مورد بحث:

تعریف کار عاطفی یا کارگری احساسی در محیط کار


سلام
خاطره‌ای که می‌نویسم از زبان یکی از دوستانم است. او از من راهنمایی می‌خواست که چگونه رفتار کند که درست باشد و من نمی دانستم چه پاسخی بدهم.

“من مدتی در پلیس راهنمایی و رانندگی سرباز بودم. خاطرات عجیبی از آن دوران دارم یکی از سخت‌ترین کارها در آن زمان جریمه کردن افراد به‌گونه‌ای بود که کمترین واکنش منفی را داشته باشند. در ماه اول در اثر برخوردهای ناراحت‌کننده‌ی مردم بسیار به لحاظ روحی و روانی خسته و فرسوده شده بودم. اما باگذشت زمان یاد گرفتم از طریق مقایسه مبلغ جریمه‌ها، واکنش منفی مردم را کاهش دهم یعنی با گفتن اینکه مبلغ جریمه‌ی تخلف شما بسیار زیاد است و من جریمه‌ای که مبلغ کمتری دارد برایتان می‌نویسم بخش زیادی از این واکنش‌ها را کم می‌کردم. اما این کار در خودم اثر خوبی نداشت.
 مواقعی هم که مجبور بودم به خاطر نداشتن کلاه ، بیمه و گواهینامه موتور کسی را که با آن خرج یک خانواده را می‌دهد توقیف کنم بسیار دچار عذاب وجدان می‌شدم و نمی‌دانستم چطور باید رفتار کنم که درست باشد.”