Menu
نویسنده مطلب : نوید مهدی زاده طرقبه

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


در زمینه احساسی و بازگوی خاطرات خودافشایی کمی دارم.
***
اعتقاد دارم هرچه کمتر حرف بزنم بهتره معمولا بیشتر فکر میکنم و خودافشاییم با فکر انجام میشه مخصوصا مواقعی که آرامش بیشتری دارم حتی لازم نمیدونم از نظر احساسی باکسی صحبت کنم ولی در مورد اتفاقات روزانه، ترجیهات و افکار سعی میکنم با قضاوت کمتر نسبت به مسایل شرح بدم تا کمتر خودافشایی بشه
***
در فضای انلاین اینستاگرام زیاد حضور ندارم اما همان مقدار کم هم باعث میشه در این فضا بیشتر خودافشایی داشته باشم تا در فضای فیزیکی.
***
سعی میکنم هدفمند خودافشایی کنم اما به یادگیری و تجربه ی بیشتری نیاز دارم تا حرفه ای تر انجامش بدم.
***
قطعا خودافشایی طرف مقابل روی قضاوتم تاثیر داره و اینکه در مورد چه موضوعی داره خود افشایی میکنه توجه دارم.