Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

نوازش پلاستیکی، خساست در نوازش و اقتصاد نوازش


دریافت یک پیامک پر از احساس دلتنگی واحوالپرسی کاملا شخصی از دوستی که صاحب منصب بالایی نیز می باشد مرا بسیار خوشحال کرده بود که ساعتی بعد در دیداری که با دوست دیگری داشتم ، متوجه شدم که ایشان هم همان پیامک را دریافت کرده اند. و امروز که این درس را خواندم متوجه شدم که آن روزمورد مرحمت از نوع پلاستیکی قرار گرفته بودم و آن حس بد هم از این بوده که من می دانستم که این فراگیری در ارسال پیامک چقدر ریاکارانه و تصنعی بوده است .
نوازش نامتناسب : هیچ موقع یادم نمی رود که یکی از دوستان قدیمی پدرم که در خارج از ایران زندگی می کند برای دیدار با پدر به منزل ایشان آمده بود و در میان صرف ناهار صحبت از میزان تحصیلات فرزندانشان پیش آمد که پدرم میزان تحصیلات مرا فوق لیسانس معرفی کرد ولی بلافاصله در جمع گفت که هنوز از پایان نامه اش دفاع نکرده و مدرکش را نگرفته و بنده را مورد مرحمت و نوازشی نامتناسب از هر نظر به ویژه خساست و نیز شرایط محیطی قرار دادند.