Menu
نویسنده مطلب : سیما

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


سنسورهای ذهنی من تا حدی حساس است. البته این حساسیت در مواجهه با خانواده، دوستان نزدیک و در کل افرادی که برایم مهم هستند و نظرشان برایم اهمیت دارد بیشتر از بقیه است.

اگر با انتقاد نادرست، توهین یا تحقیر مواجه شوم، در اکثر مواقع همان موقع از خودم دفاع می کنم ( البته بستگی به شخص مقابل هم دارد. در برخی موارد احساس می کنم جوابی ندهم بهتر است.). در غیر این صورت، بلافاصله واکنش نشان نمی دهم و اتفاقات و حرف های ردو بدل شده را  تحلیل می کنم تا بتوانم منظور طرف مقابل و میزان درستی آن را بفهمم. نکته منفی که در من وجود دارد این است که در این تحلیل، در اکثر مواقع انتقاد را تا حدی درست و خودم را مقصر می دانم.

به طور کلی فکر می کنم  انتقادها و تنبیه ها بیشتر از تشویق ها و تعریف ها روی من تاثیر می گذارند و مدت زمان بیشتری ذهن مرا درگیر می کنند.