Menu
نویسنده مطلب : محمد کاظمیان

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


شرطی شدن و نقش آن در زندگی فردی
از شما انتظار می رود
–        تعریف شرطی شدن را بخاطر بسپارید
–        نام چند دانشمند برجسته در حوزه ی شرطی شدن کلاسیک را بدانید
–        شرطی شدن را در زندگی فردی خود به کار ببرید