Menu
نویسنده مطلب : مهدی مجیدزاده

مطلب مورد بحث:

کتاب انقلاب پلتفرم - بررسی ظهور پلتفرم ها در فضای کسب و کار


کلمه پلتفرم رو گاه و بی گاه استفاده می کردم یا می کردیم

بدون توجه به معنی واقعیش

اما این جمله از متن خیلی فضای ذهنی ام رو روشن کرد.

مهم‌ترین ویژگی پلتفرم، ایجاد پیوند و اتصال میان سمت عرضه و تقاضا در بازار است.

پس می توان هر سیستم دو سویه رو یه نوع پلتفرم در نظر گرفت.

نکته جالب دیگه این متن یا برداشت من از این متن این بود که چقدر ما در زندگی روزمره مون داریم غرق در استفاده از این پلتفرم ها میشیم و الان دیگه بدون استفاده از اونا زندگی تقریبا غیر ممکن یا حداقل خیلی سخت خواهد بود.