Menu
نویسنده مطلب : مهران مجلسی

مطلب مورد بحث:

رفتار شناسی، تیپ شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


با سلام .
یکی از نکاتی که من بهش بهش توجه میکنم توجه فرد به نکات ظریف است مثلا وقتی وارد اتاق میشود در اتاق بسته است حالا او در را میبندد یا باز میگذارد یا سوال میکند یا مثلا وقتی کارش تمام شد و در حال ترک است صندلی را در مکان خودش قرار میدهد. من عموما سعی میکنم در زمان مصاحبه فرد را عصبی کنم تا واکنشش را ببینم و بدانم چقدر توان تحمل دارد. در هنگام صحبت با افراد حتما به این دقت میکنم که چقدر در لحظه حضور دارد و آیا در حین حرف زدن به گوشی توجه میکند یا به اطراف نگاه میکند یا چگونه به یک خانم نگاه میکند.
اینکه نشان بدهم مذهبی هستم و عکس العمل فرد را ببینم هم بسیار جالب است .
البته واقعا برای تصمیم گیری نهایی باید به فرد زمان و موقعیت کافی داد ولی میتوان با کسب تجربه با مشاهده کردن رفتارهای فرد آینده را پیش بینی کرد.