Menu
نویسنده مطلب : مصطفی جمالی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


مردم از واژه ها استفاده میکنند چون نیاز دارند که از آنها استفاده کنند. اگر یک واژه ای مربوط به حوزه خاصی است و مردم دارند به اشتباه و بدون در نظر گرفتن مفهوم اصلی اش از آن استفاده میکنند نمی توان آنها منع کرد . هر واژه ای در هر سطحی بار معنایی خود را دارد . مثلا واژه برند در افواه مردم عادی خیلی ساده شده است و مفهومی جز  “نام تجاری یک کالا” ندارد .  در حالیکه در مباحث علمی ، وقتی صحبت از برند می شود داریم از واژه ای چند بعدی و پیچیده حرف میزنیم که قبل از هر چیز باید آنرا تعریف کرد و بر سر مفاهیم آن به توافق رسید.

بنظرم اگه بخواهیم به همین منوال پیش برویم و وازگان افراد را محدود کنیم باید از آنها بخواهیم بطور کلی قوه تکلم خود را تعطیل کنند .