Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

معرفی یک مدل تفکر استراتژیک | الگوی پنج بخشی لیدکا


من خودم را در قسمت تفکر سیستمی توانمندتر از دیگر حوزه های این موضوع می‌دانم

چون معمولاً با نگاه به سیستم های گوناگون این سوال در ذهنم ایجاد می شود که گذشته و دیگر سیستم های مجانب و همزمان چگونه بر این سیستم تاثیر داشته اند و اگر فلان تغییر در آن سیستم اتفاق بیفتد چه تاثیری بر این سیستم خواهد داشت.

شاید بزرگترین نقطه ضعف من در زندگی نقطه اتصال عزم  استراتژیک بوده

چون به دلیل گم کردن تصویر کلی که باید خلق شود و عملاً نخ تسبیحی باشد تا تمام تلاش های ما را متصل و معطوف به هدف کند، برای من بیشتر به این صورت بوده که هیجانات لحظه ای برای تجربه کردن و درک کردن و کشف کردن من را از نقطه ای به نقطه دیگر و از روشی به روش دیگری برده که عملاً این همگرا نبودن و واگرایی باعث هدررفت مقدار زیادی از وقت و انرژی من شده است.