Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

معروف ترین، بزرگترین و طولانی ترین دیوارهای جهان


خواندن این مطلب جالب ومشاهده این عکسهای زیبا مرا به یاد دیوار تاریخی  وبزرگ گرگان که از آن به نام طولانی ترین اثر معماری ایران باستان یاد می شود، انداخت که جهت آگاهی بیشتر این لینک(+) را برای مطالعه بیشتر دوستان پیشنهاد می نمایم .
معروف ترین، بزرگترین و طولانی ترین دیوارهای جهان