Menu
نویسنده مطلب : محسن سروری

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


با سلام

بیش از چند دقیقه ای نیست که به صورت کاربر ویژه وارد متمم شده ام

قبل از خواندن این صفحه به نکته برداری بر کاغذ فکر کرده بودم و شکر که مطالب این مقاله شیوه پشت لپ تاپ نشینی و نسخه برداری مرا تایید کرد

صرفا تعداد نظرات آنقدر زیاد است که باید حق داد کسی همه نظرات کاربران را با این دقت مطالعه نکند!

همین نظر نویسی هم به تحلیل و ایجاد حلقه های آموزش کمک شایانی می کند.

پیشنهاد می کنم فردا باز پیش از یادگیری جدید به حافظه خود مراجعه کنیم و خلاصه کنیم که از روز پیش چه آموختیم و آیا نیاز به بازگشت هست یا می توان بی نگرانی ادامه داد.

با تشکر از تیم متمم