- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : گروه متمم

مطلب مورد بحث:

سوالات متداول در مورد کامنت گذاری در متمم


محمد عزیز.

امیدواریم بتوانیم به شکلی کار و فعالیت کنیم که جای بالاتری در فهرست اولویت‌های شما پیدا کنیم.

مطمئن باشید که من و همه‌ی همکاران، محال است شبی را جز با فکر کردن به تامین رضایت بیشتر دوستان متممی، به صبح برسانیم.

اگر چه حدس می‌زنیم که از تغییرات و بهبود‌هایی که به صورت پیوسته در جریان است، می‌توانید این را حدس بزنید.

ممنونیم که به رغم فرصت کم، همچنان در بحث های متمم شرکت کرده و می‌کنید.

محمدرضا شعبانعلی