Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

خریدن کالا یا خریدن تجربه؟


همانطور که در انتهای درس اشاره شد، همیشه نمی‌توان خطی بین خرید کالا و خرید تجربه کشید و این دو را از یکدیگر جدا کرد. بلکه در موارد گوناگونی این دو وابسته و مرتبط به همدیگر هستند.

در خرید کالا فرد انگیزه‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد، که این انگیزه‌ها را به طور کلی می‌توان در دو دسته، انگیزه‌های تجربه شخصی و یا غیراز آن دسته بندی کرد.

به این معنی که ما بسیاری از اوقات خرید کالا را هم با هدف به دست آوردن تجربه شخصی انجام می‌دهیم.

کسی که خانه بزرگتر می‌خرد، هم می‌تواند به دنبال خودنمایی و به دست آوردن اعتبار و افتخار بیشتر (!) در میان دوستان و اطرافیانش باشد و هم به دنبال راحتی بیشتر در زندگی و خلق تجارب بهتر.

فرد اول صرفا به دنبال خرید کالا بوده ولی فرد دوم بیشتر بر تجربه بهتر متمرکز بوده است.

این انگیزه‌ها را در خرید بسیاری از کالاها می‌توان در نظر گرفت.

اما برخی خریدها صرفا خرید تجربه هستند که این خریدها هم بسیاری اوقات ارزشمند و به یاد ماندنی هستند.

ولی در کل من ترجیح می‌دهم خاطرات و تجاربی به یاد ماندنی با استفاده از کالاهایی که برای این منظور تهیه کرده‌ام خلق کنم. در این صورت هم لذت تجارب را خواهم داشت و هم لذت خریدی که انجام داده‌ام و به تجارب شیرین منتهی شده است.