Menu
نویسنده مطلب : محمد مولایی

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


با سلام.

در مورد سوال اول:

چند سال پیش، همراه تعدادی از آشنایان به یک گردش یک روزه بیرون شهر رفتیم. قرار بر این بود که به اصطلاح، من “مادر خرج” باشم و در پایان سفر جمع هزینه ها رو اعلام کنم و هر کسی سهمش رو پرداخت کنه. اما من تصمیم گرفتم که هزینه ها را از سایرین دریافت نکنم و علیرغم اصرار دوستان، مبلغی از اونها دریافت نکردم. با اینکه می دونستم این مبلغ هزینه در اون مقطع زمانی، روال مالی زندگی منو به هم می زنه، اما محرک های احساسی جلوی تصمیم منطقی منو گرفتن.

در مورد سوال دوم:

به نظرم، هر تصمیم، در یک محدوده زمانی، مکانی یا به طور کلی شرایط خاص، می تونه قابل دفاع باشه. در واقع صفت “قابل دفاع” صرفا در اون محدوده معنی پیدا می کنه.

با این تعریف، مثلا وقتی محدوده رو جامعه در نظر بگیریم، هر تصمیمی که میانگین شاخص های مورد قبول جامعه رو پوشش بده، تصمیم قابل دفاعیه.

اما همونطور که در متن درس هم ذکر شده، تصمیم منطقی، از نقطه نظر “من” سنجیده میشه. پس تصمیمی منطقیه، که بتونه شاخص های “من” رو ( طبیعتا با در نظر گرفتن محدودیت های “من”) پوشش بده.