حسین - مدیریت تقاضا چیست و چرا انجام می‌شود؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

مدیریت تقاضا چیست و چرا انجام می‌شود؟


با سلام و احترام به همه دوستان فرزانه متمم

به نظر من در هر صنعت و بازاری مدیریت تقاضا می تواند متنوع عمل شود. به نظر من یکی از این روش ها مثلا برای خدمات پرواز یا هتل و… پیوند دادن زمان های کم رونق به زمان های پر رونق باشد. مثلا کسانی که درایام کم رونق مشتری باشند. در ایام پر رونق و شلوغ به عنوان VIP در نظر گرفته شوند و دارای امتیاز ویژه باشند. و حتی برای خدماتی که به لحاظ جایگاه برند قابل اعتنا می باشند در قالب عضویت باشگاه آن برند شناخته شوند و در زمان های کم رونق با تخفیف و در ایام پر رونق و شلوغ خارج از نوبت و یا داشتن سهمیه نوبت برای آن هتل یا پرواز و یا هر نوع خدمات دیگری باشد.