Menu
نویسنده مطلب : ناصر فتاح زاده

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


من هیچوقت با این جور خریدها(پولی بدی و هرچی میتونی بخوری) موافق نبودم چون با این روش ، مدیریت مصرف خودم رو ناآگاهانه  به شخص دیگه ای  داده و در نتیجه منجر به استفاده غیر بهینه (مسابقه پرخوری) از فرصت و بروز ضرر و زیان بخودم میشم.

همیشه سعی می کنم میزان و کیفیت دقیق احتیاجم رو محاسبه کنم و تعرفه مناسب با اون رو انتخاب کنم