Menu
نویسنده مطلب : مریم مرزبان

مطلب مورد بحث:

نرم افزار برنامه ریزی روزانه و انجام کارهای شخصی Todoist


من سه سال پیش با بولت ژونال آشنا شدم و شروع به برنامه ریزی مکتوب کردم. چشم انداز سالانه، ماهانه و هفتگی مشخص می کنم و کارهایی که در طول هر هفته و ماه باید انجام دهم را در بولت ژورنالم ثبت می کنم. در پایان هفته و ماه هم می تونم برآوردی از کارهای انجام شده و نشده و میزان پیشرفت داشته باشم. دیروز که این درس را خواندم و با todoist آشنا شدم تعدادی از کارهای روتینم را از بولت ژورنال به این برنامه منتقل کردم. نکته جالب توجه این برنامه برای من نمایش گرافیکی میزان پیشرفت کارهاست که رسم چنین نمودارهایی به صورت دستی کمی سخت است. ضمن اینکه چنین نمودارهایی چشم انداز خوبی از روند کارها نشان می دهند.