صلاح الدین - آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی
Menu
نویسنده مطلب : صلاح الدین

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


دو واژه‌ای که اغلب احساس می‌کنم در گفتگوهای روزمره و یا حتی در برخی کتاب‌ها و مقالات هم به جای همدیگر به کار می‌روند «منضبط بودن» و «اهمال‌کار نبودن» است.

به نظر من و شاید خیلی از شماها این دو واژه با هم متفاوت هستند ولی دلیل این‌که گاها به جای همدیگر استفاده می‌شوند این است که اهمال‌کار نبودن زیر مجموعه‌ی منضبط بودن است و کسی که اهمال‌کار نیست لزوما منضبط نیست بلکه یکی از مراحل رسیدن به انضباط شخصی طی کردن مرحله حذف اهمال‌کاری در زندگی است.

اهمال‌کار نبودن یعنی این‌که کاری را که برنامه‌ریزی کرده‌ایم سروقت خود انجام دهیم (می‌بینیم که اغلب انضباط شخصی را هم این گونه معنا می‌کنند)

منضبط بودن یا انضباط شخصی یعنی علاوه بر این‌که کارهای برنامه‌ریزی شده را سروقت انجام می‌دهیم باید برای زمان‌های دیگر هم برنامه‌های منظم و دقیقی داشته باشیم و به لحاظ ذهنی و فیزیکی دارای نظم در رفتار و افکار خود باشیم.