Menu
نویسنده مطلب : آفتاب

مطلب مورد بحث:

کتاب زیر این هفت آسمان | باستانی پاریزی


ما هیچ وقت بت را نشکستیم. این خیلی ساده‌دلانه است که گمان کنیم ما بت را از میان برداشتیم ما فقط از یک بت ظاهری به اشکال پیچیده‌تری روی آوردیم.

جهان در نظرم مانند مشتی برف است که از کوهی عظیم سقوط می‌کند هرچه پیشتر می‌آییم بهمن شکل می‌گیرد و با قدرت تخریب بیشتر.

و سوالم این است. چه چیزی ما را می‌رهاند؟

آگاهی؟ عرفان؟ عشق؟

با خود به جوابی هم رسیده‌ام. با افزایش دانش و ورزیدگی می‌توان از این باروت نیرومندتر شد و آن را به فشنگ‌هایی مشقی تقلیل داد.

اینترنت می‌تواند فضایی باشد در خدمت آگاهی به شرط اینکه اجازه ندهیم جای خلوت‌های ارزشمند، تنهایی‌های بزرگ و کتاب خواندنمان را بگیرد.

به شرط اینکه فرصت دست درازی به روابط شخصی‌مان را به دست نیاورد و این مسائل همه آموختنی است.

و در متمم عزیز تلاش مقدسی برای این امر صورت می‌گیرد.

راستی متمم بهارت مبارک

دلم برایت تنگ شده بود.