Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

تعریف شخصیت چیست؟


شخصیت در نظر من ، چیزیست که هر شخص را منحصر به فرد می کند ، حتی با ۹۹ درصد رفتارهای مشابه در بین دو نفر (حتی دوقلوهای همشکل که در یک خانه و با یک تربیت بزرگ شده اند) یک درصدی وجود دارد که تفاوت را ایجاد کند. و هر شخص با آن مشخصه در رفتارش متمایز میشود .

به عنوان مثال در خانواده ما ، همگی انسانهای عجولی هستیم ، همه در اعتقادات و رفتارهای اجتماعی به یک شکل تربیت شده ایم ولی اینکه در شرایط و موقعیت های یکسان چه واکنشی داشته باشیم متفاوت است.

به عنوان مثال در تعارض ها و اختلافات خانوادگی یکی قهر می کند و اینگونه به بحث خاتمه می دهد ، یکی می خواهد با حرف زدن مشکل را خرد کرده و تبدیل به مساله های قابل حل کند. یکی دلش می خواهد از هر بحثی دوری کرده و هیچگاه دردها بازگو نشوند و …

اینها فقط نمونه ای از تفاوت های ما در یک خانواده است و البته موارد بیشتر در خانواده و بعد در جامعه وجود دارد که انسان ها را از هم متمایز می کند.

و اینگونه شخصیت ما منخصر به خودمان می شود.