Menu
نویسنده مطلب : مونا نجمیان

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


رابطه علت و معلول: ۱- در روزهای بارانی ترافیک بیشتر می‌شود.۲- در روزهای بارانی نشاط مردم بیشتر می‌شود.

رابطه همبستگی: افزایش ترافیک/افزایش نشاط عمومی

دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید در «ازدواج‌های سنتی» میزان «طلاق» کمتر است.

اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، ازدواج سنتی در خانواده‌های سنتی اتفاق می‌افتد؛ که به طور معمول زنان و دخترانی اهل سازش تربیت می‌کنند. و علت اینکه میزان طلاق کمتری رخ می‌دهد؛ سنتی بودن شیوه‌ی آشنایی و ازدواج نیست، بلکه حضور زنانی اهل سازش و پذیرش است.