Menu
نویسنده مطلب : اشکان احراری

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


۱٫ من از استعداد کار با انگشتان برخوردار هستم زیرا میتوانم پیانو بزنم و گیتار را در مدت کمی یاد بگیرم
۲٫ من ازاستعداد نگاه به جلو برخوردار نبودم و هیچوقت نمیدانستم همچین چیزی وجود دارد و تنها زمانی که سرکار رفتم
متوجه این موضوع شدم و فهمیدم که در این زمینه قوی نیستم و باید بیشتر تلاش کنم.
۳٫ استعداد تجسم فضایی و درک ساختار را دارم زیرا پارک کردن ماشین را بسیار سریع یاد گرفتم و هنگام ورود به کار جدید
بسیار سریع همه چیز را یاد گرفتم. در درس های ریاضی و فیزیک نمره خوبی می گرفتم. البته باز هم نمی توان بصورت کلی
چنین نظری را داد.
۴٫ فکر میکنم از استعداد استقرا برخوردار باشم و بتوانم آن را در کار پیاده سازی کنم.
۵٫ در زمینه ایده پردازی در سطح متوسط قرار دارم و باید بیشتر روی این توانمندی کار کنم تا بیشتر خودم را بسنجم.
۶٫ من از استعداد تندخوانی برخوردار هستم زیرا دوران مدرسه برگه امتحانی را زود تحویل میدادم.
۷٫ اسعداد تحلیلی بسیار گسترده است ولی قسمت هایی که مربوط به معما و نوانایی حل مسئله میشود من قوی هستم.
۸٫ در استعداد سیلوگرام هم قوی هستم زیرا توانایی یادگیری زبان های دیگر و صحبت به آن زبانها را دارم.
۹٫ استعداد کار با اعداد هم دارم و میتوانم با آنها به راحتی بازی کنم و حساب و کتاب کنم و خسته نشوم.
۱۰٫ من استعداد حافظه طراحی نسبتا معمولی دارم و باید بیشتر روی آن کار کنم.
۱۱٫ در توانایی تشخیص و تفکیک رنگ خوب عمل می کنم و می توانم آن را به درجه عالی برسانم
۱۲٫ موسیقی و تشخیص صذا هم خوب عمل می کنم  زیرا بسیار ریتم سازی را دوست دارم و میتوانم به خوبی فرق موسیقی
قوی و ضعیف را تشخیص دهم.