Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

یک سوال جالب در مصاحبه استخدامی


احمد رضا نخجوانی(مدیرعامل شاتل) در اینستاگرام خود ۱۰ سوال برای مصاحبه استخدامی مطرح کرده بود:

دو دهه است که افتخار کار در سازمان های بزرگ را دارم و همین امر، موجب شده با جوانان بی شماری مصاحبه ی استخدام داشته باشم. متاسفم که فراوان می بینم دوستان جوان من در مصاحبه های استخدامی آن چنان نسنجیده و بی برنامه حضور می یابند که حتا نمی توانند از آنچه در چنته دارند، دفاع کنند و بیش تر از آن که پیش از حضور در جلسه ی مصاحبه، به مطالب خود فکر کرده باشند، به پوشیدن یک لباس گاه نامعمول پرداخته اند. به هر روی، هرچند مجال صحبت در این رسانه، بسیار کوتاه است، علاقه مندم بگویم که در مصاحبه های استخدامی حتا بسیار شتابزده چه پرسش هایی را می پرسم و خوب است متقاضیان استخدام در هر سازمانی خود را برای چنین پرسش هایی آماده کرده باشند:

۱) درباره ی رشته ی تحصیلی (یا تخصصی) خود توضیح دهید که چیست و چه کاربردی دارد.
۲) مهم ترین خروجی ها یا تحویل دادنی های شما در کار و حتا زندگی شخصی چیست و چند مثال ملموس از کارهایی که از دست تان بر می آید (حتا غیر مرتبط) بگویید؟
۳) برنامه ی سه تا پنج سال آینده ی شما چیست؟ دقیقا” در چه نقطه ای ایستاده اید و چه می کنید؟
۴) مهم ترین دستاوردهایی که در زندگی یا کار داشته اید، چه بوده است؟
۵) از دیدگاه خودتان، مهم ترین نقاط قوت و ضعف تان چیست؟
۶) چه شغلی با چه شرایطی ایده آل شماست؟
۷) چه چیزی درباره ی سازمان ما می دانید و چرا سازمان ما را برای استخدام انتخاب کرده اید؟
۸) چرا فکر می کنید برای این شغل مناسب هستید؟
۹) آیا کتاب می خوانید؟ آخرین کتابی که خوانده اید چه بوده است؟
۱۰) دوستان نزدیک تان شما را به چه می شناسند؟

من همان قدر که بگذارند و مزاحمت ایجاد نشود برای انجام برنامه روزانه ام برایم شور و شوق ایجاد می کند.

یک سوال جالب در مصاحبه استخدامی

(البته زمان ها معمولا در حد نیم ساعت عقب جلو می شود.)