Menu
نویسنده مطلب : KaMa

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


برای مفهوم کاربردی بودن از همون مثال پازل در درس قبلی استفاده می کنم
ترجمه یعنی شناختن هر قظعه  پازل و تفسیر یعنی توانایی کامل کردن پازل

ولی کاربردی بودن یعنی توانایی استفاده مفید از این پازل

پله اول اینه که اجزای مختلف یک موتور مکانیکی رو بتوان شناخت

پله دوم هم اینکه توانایی کنار هم قرار دادن اجزا و روشن کردن موتور را دارا بود

پله سوم  که کاربردی کردن است باید توانایی این را داشت که خب حالا ما از این موتور چه استفاده هایی می تونیم بکنیم