Menu
نویسنده مطلب : امید

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


چندی پیش فردی برای قرض گرفتن پول با من تماس گرفت. فرد بد حسابی بود و قبلا هم شده بود تا مدتهای زیادی پولم را نداده بود. چندین بار هم برای پس ندادن پول برایم دروغ های مختلف بافته بود.

از طرفی کمک به دیگران برایم یک ارزش بود و از طرف دیگر نیز رضایت از خود. آخر هربار که به اون پول قرض میدادم، از خودم ناراضی بودم که آخر چرا باید به یک همچین آدمی پول قرض بدهی. در نهایت بار آخری که با من تماس گرفت، مجبور شدم از ارزش “کمک به دیگران” صرف نظر کنم و “رضایت از خود” را در اولویت قرار دهم.