Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


من فرصت نکردم تمام پست ها رو مطالعه کنم بنابراین اگر نکات ذکر شده تکراری هستن از اتلاف وقت تون عذر میخوام.

بنظر من مدیران موفق در محل کار رفتار حرفه ای دارند، یعنی متمرکز بر خود کار و امور مربوط به اون هستند. این مدیران اهل حاشیه نیستند و معمولا اجازه حاشیه سازی رو هم به کارکنان خودشون نمیدن.

مدیر موفق به نظر من به نیروی انسانی مجموعه شون به شکل دارایی های مجموعه نگاه میکنند ، نه افرادی که اون رو به سود بیشتری می رسونن.

مدیر موفق بنظر من کسی است که وقت کار کردن رو هم داره زندگی میکنه و زندگیش بعد از پایان ساعت کار شروع نمیشه. در این سطح است که مدیر به همان اندازه که بر بخش منطقی کار متمرکز است، به بخش عاطفی و احساسی خود و پرسنل توجه میکنه.