Menu
نویسنده مطلب : امیر پورمند

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


معماری کامپیوتر چیست؟

از شما انتظار می رود پس از مطالعه این درس بتوانید:

۱- تفاوت CPU و GPU را شرح دهید.

۲- انواع حافظه را از به ترتیب سرعت لیست کنید

۳- قانون مور را شرح دهید و برای آن ۲ مورد مثال مطرح کنید.

۴- Cache را تعریف کنید و یک مثال از کاربرد آن بیاورید.