Menu
نویسنده مطلب : پانیذ

مطلب مورد بحث:

کتاب پنجمین فرمان نوشته پیتر سنگه درباره سازمان یادگیرنده


به نظرم داستان قورباغه پخته روی خیلی از ادم ها صدق میکنه . چون گاهی از مبارزه بیش از حد خسته میشن و سرانجام میپذیرن که باید پخته بشن …ای کاش یه موقع بود که همه میفهمیدن راستای مبازرزه را باید عوض کنن نه اینکه از تلاش دست بردارن.