Menu
نویسنده مطلب : حسین

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


با سلام و احترام

در خصوص سیستم های باز و بسته تعاریفی وجود دارد که همه ما می دانیم…مثلا سیستم هایی که با محیط در ارتباطند باز و سیستم هائی که با محیط در ارتباط نیستند بسته هستند. اما به نظر من فیزیک کوانتوم برتعریف  سیستم های بسته خط بطلان کشید. یک جمله از کلاس درس دکتر الوانی در خصوص سیستم های بسته یاد گرفتم که سیستم بسته ذهن بسته انسان ها و مدیرانی هست که با مدل ذهنی بسته خود به دنیا می نگرند و دنیا را از دریچه تنگ و منجمد خود می نگرند و بر آن اساس تصمیم میگیرند. به قول محمد رضا در میدان قضاوت  یاد گیری زره پوش می آیند.