Menu
نویسنده مطلب : ایسا کریمیپور

مطلب مورد بحث:

تعریف بودجه ریزی چیست؟ کجا به برنامه ریزی نیاز دارم و کجا به بودجه ریزی؟


سلام

فوتبال و دنیای ان  معمولا در خرید بازیکنان خاص ابتدا بودجه را مشخص و قسمتی از ان پرداخت میشود و سپس بازیکن برای اون تیم بازی میکند .

و گاهی هم شخص پول پس انداز میکند و بعدا بسته بمیزان پولش ، انرا خرج میکند تا به هدفی برسد البته گاهی به گاهی شاید مصداقش نزدیکت است