Menu
نویسنده مطلب : عليرضا اسمی‌خانی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


درود به دوستان عزیزم

• اگر یک طیف متصور شویم که یک سوى ان فهمیدن (و به خاطر سپردن) و دیگر سوى ان به کاربردن است، مى توانیم بگوییم هر یک از ما در جایى در این طیف قرار مى گیریم.

• برخى از ما بسیار مطالعه مى کنیم (و شاید حتى به یاد نسپاریم و نفهمیم) و برخى دیگر از ما بسیار تجربه مى کنیم.

• کاربردى بودن (به کار بردن)، شاید جایى در میانه این طیف قرار دارد. به این مفهوم که من پس از فهمیدن، سعى کنم ان چرا مى دانم در عمل به کار بگیرم.

• مثلا اگر امروز پیرامون “اثر هاله” مطالعه کرده ام و به فهم ان رسیده ام، در طول روز عینک “اثر هاله” به چشمم بزنم؛ و به جستجوى اثر هاله در تصمیم گیرى هایم بپردازم.

• البته الزاما در هر موردى نمى توان گفت میانه ى طیف مفید است. مثلا در کتاب خوانى نتیجه مهم است، اما “الزامى” بر ان نیست که ان را اینک مشاهده کنیم.
شاید مثال ملموس ترش، بازى هاى تخته اى است. شما در حال تجربه هستید و مثلا به مفهوم استراتژی توجه نمى کنید (یا اگر توجه مى کنید، در حد نام با ان اشنا هستید)؛ اما پس از چند ده دفعه بازى کردن، مفاهیمى درون شما شکل مى گیرد و یادگیرى ضمنى روى مى دهد.

•موردى که به نظرم مى توانیم به ان توجه کنیم، کاربردى نمودن مفهوم (یا به عبارتى دیگر، به کار بردن مفهوم) توسط خودمان است.
مثلا اگر متمم بخش تمرین نداشت (جداى از ان که تمرین ها، یکى از نقاط تمایز متمم با رقبایى که نیستند، هست)، خود ما باید به این مورد مى اندیشیدیم که مفهومى را که اینک دریافت کرده ایم، چگونه کاربردى کنیم و به کار بگیریم.
بخش تمرین متمم در عمل سعى دارد فرایندى ایجاد کند تا مفهومى را که به یاد سپرده ایم، به مرحله فهمیدن و به کار بردن وارد کنیم.

سبز و کامروا شوید.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟