Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

نگاهی به تاریخچه ژیلت و بیک


جواب تمرین درس
تفاوت بازار و صنعت چیست؟ تاکیدی بر مفهوم عرضه و تقاضا
با توجه به اینکه مدیران ژیلت تیم تحقیقاتی داشتند و درباره جزئیات نحوه رشد مو تحقیق می کردند، “نیاز ارضا شده” را در نظر داشتند.

به تدریج  و با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده به “فرایندهای عملیاتی و تکنولوژی” روی آورد و شروع به تولید محصولات جدید تر و متفاوت کرد، مثل ژیلت های دو تیغه، آترا و … .  

در همین زمان، با توجه به نسبتا بزرگ بودن مرزهای صنعت تعریف شده توسط مدیران ژیلت، شامل نیاز ارضا شده و فرایندهای عملیاتی و تکنولوژی، و با توجه به اینکه دستیابی به قسمت دوم بازار به آسانی امکان پذیر نبود، شرکت کوچک بیک با در نظر گرفتن نیاز ارضا شده بعنوان صنعت ژیلت، وارد بازار رقابت شد. و توانست گوی سبقت را در این بخش از ژیلت برباید.