Menu
نویسنده مطلب : علی مظفری

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف: نگرش سیستمی، تحلیل مستقل از محیط را نمی‌پذیرد (2)


سیستم دانشگاه

ساختاری:

-تعداد پرسنل دانشگاه

میتوان گفت که هر جز دانشگاه چه تعداد پرسنل دارد.

-بودجه دانشگاه

-هزینه دانشگاه

 

عملکردی:

-تعداد فارغ التحصیلان

نمیتوان گفت این تعداد فارغ التحصیلان متعلق به معاونت آموزشی است و آن تعداد متعلق به معاونت پژوهشی، بلکه متعلق به کل سیستم است.

-شاخص رتبه دانشگاه

شاید بشود این رتبه را به تفکیک معیارهای مرکز اعتبارسنجی تفکیک کرد اما نهایتا به اجزا سیستم نمی توان تفکیک کرد، یعنی نمی‌توان گفت اگر رتبه ۱۰۰ است، ۲۰ تایش متعلق به آن قسمت است و ۸۰ تایش متعلق به این قسمت، بللکه ماحصل عملکردی سیستم است.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟