Menu
نویسنده مطلب : امید حاجی

مطلب مورد بحث:

آموزش گزارش نویسی با درک مفهوم "پرسش کلیدی" آغاز می‌شود


سلام و عرض ادب
در شرکتی که من مشغول کار هستم افراد موظفند گزارش کارکرد خودشان را به صورت روزانه ثبت کنند.
سوال پایه در ذهن مدیر  :
–          میزان حجم کارانجام شده و زمان صرف شده آن بهمراه موارد انجام شده بر روی فعالیت به تفکیک پروژه می باشد.
سوالی که کارکنان در حال پاسخ گویی می باشند :
–          میزان ساعت کاری آنها در ماه
 
به همین خاطر اکثر موارد فعالیت ها و روند تغییرات آنها تکراری ثبت شده و فقط زمان آن تغییر می کنند. و کارایی این گزارش بسیار ضعیف است.