Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


سلام

مثال دیگر مشابه کمک گرفتن از روانشناس ، فال گرفتن است . انواع فال گرفتن ها قهره ، حافظ ، ورق و … در برخی موارد حتی تا جایی فال گرفتن را تکرار می کنیم تا به همان نتیجه که می خواهیم برسیم . و بعد خیلی راضی از آخرین فال گرفته شده ، اگر اوضاع بر وفق مراد نشد تقصیر را بر گردن فالگیر یا روش فال گرفتن می اندازیم .

یکبار دوستی داشتم که به خاطر علاقه به دختری به سراغ فال حافظ رفت . در اولین مرتبه نتیجه فال مطلوب نبود ؛ بلافاصله برای بار دوم فال گرفت بازهم نتیجه چیزی نبود که مطابق میل دوستم باشد و بالاخره در مرتبه سوم پاسخ زیر را دریافت :

 

صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما گفتیم