Menu
نویسنده مطلب : رویا محمدی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام…

مطالعه انفعالی مشکل بزرگیست این روزها، منم باهاش درگیرم.

اما یادداشت برداری عادت روزمره همیشگیمه… و خیلی خوبه. گرچه جدیدا کم کم رفته به سمت دیجیتال.

و اما زنجیر تداعی… قشنگ بود!!! ناخودآگاه متوجهش شده بودم، اما در موردش چیزی نشنیده بودم.

مرسی متمم