Menu
نویسنده مطلب : میلاد حسین زاده

مطلب مورد بحث:

می‌خواهیم کیسه خواب تولید کنیم (تمرین طراحی محصول)


یک کیسه خواب باید نرم و راحت باشد

یک کیسه خواب باید از جنس و متریالی تهیه شود که به راحتی پاره نشود و در مناطق کوهستانی و یا جنگلی بتوان در سطوح سخت از آن استفاده کرد

یک کیسه خواب نباید جاگیر باشد و در سفر به راحتی جابه جا شود و فضای زیادی اشغال نکند

یک کیسه خواب باید از نظر پوشش برای سرما مناسب باشد