Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

مهارت ارتباطی: زبان منفی - زبان مثبت


با سلام،
         زبان  (-) :
۱-      با این وضعی که شرکت پروژه ها را به رقیب ها  واگذار میکنه ،اوضاع معلومه دیگه.
۲-      مدیریت بلد نیست، فقط  تند تند  ایمیل میزنه.
زبان  (+) :
۱- شرکت  اخیرا برخی پروژه ها را نتونست تو مناقصه برنده بشه ،بهتر که این مساله و دلایل اون  ریشه یابی بشه و  استراتژی بهتری تدوین کنند.
        ۲- رییس در این مورد داره اشتباه میکنه،بهتره که باهاش صحبت کنیم و این راه حل هم بهش پیشنهاد بدیم.