Menu
نویسنده مطلب : خان بهادر

مطلب مورد بحث:

بی انگیزگی و فرسودگی ناشی از اقدام‌های هم‌زمان


خلاصه این درس برای من این جمله رو تداعی می کنه:

برای تولد یک نوزاد، ۹ ماه زمان نیاز هست.

با ۹ مادر نمی توان یک ماهه یک نوزاد بوجود آورد.

دو سال پیش تصمیم جدی گرفتم برای تغییر سبک زندگی و تناسب اندام.

با نرمش صبحگاهی و هشت لیوان آب در روز شروع کردم.

بعد با خودم گفتم اینم شد تغییر. حتما انتظار معجزه هم داری؟

روزهای زوج برنامه کوهپیمایی برای خودم گذاشتم. طوری که بعد از یک ماه حدود ۱۳ کیلومتر در هر نوبت کوهپیمایی می کردم.

بعد گفتم کو نتیجه. پسر هنوز برای روزهای فردت برنامه ای نداری؟

روزهای فرد هم عصر ها یک ساعت پیاده روی سریع رو توی برنامه گذاشتم.

حدود سه ماهی از شروع برنامه گذشت. به خودم گفتم نمی بینم سیکس پکت رو. کجای کاری؟

فست فود، نوشابه، قند و شکر، شیرینی جات رو حذف کردم و حجم غذام رو هم نصف کردم.

ماه چهارم نتایج داشت نمایان می شد. ۱۵ کیلو وزن کم کرده بودم و فقط ۵ کیلو با وزن مناسبم فاصله داشتم. اما هنوز از اندام ورزیده و سیکس پک خبری نبود.

در ماه پنجم، بی توجهی نسبت به درد کمرم در این پنج ماه کار دستم داد و دیسک کمرم عود کرد.

دکتر معالجم گفت راه رو اشتباه رفتی و خودت رو الکی فرسوده کردی و برای هدفت نیاز به این همه کار نبود و باید به خودت زمان بیشتری می دادی.

 
باشد که رستگار شویم…