- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

رابطه سطح انتظارات، موفقیت و رضایت


با سلام

قبل از هر اقدامی بررسی و مطالعه و مشورت لازم و ضروری است اما اقدام کردن عملی است که نیاز به انگیزه دارد . سوال مهم اینست که سهم هر کدام برای ثمر بخش بودن چقدر است؟

جند درصد باید اول مطالعه کرد و سپس اقدام ؟  گاهی اوقات ابعادی از مساله تا وقتی اقدامی صورت نگرفته است روشن نمی گردد. در این حالت تکلیف انسان چیست ؟ منتظر بماند تا دانش نظری را پیدا کند یا اینکه دل به دریا بزند تا ادامه راه بعدا برایش آشکار گردد.