Menu
نویسنده مطلب : بهنوش

مطلب مورد بحث:

تکنیک های یادگیری | بهترین روش مطالعه و یادگیری درس‌های متمم چیست؟


فکر می کنم مورد ۱۵ برای خودم ( که در دفتر متمم یادداشت کردم) این باشه:

نوشته را تا انتها بخوان و روی لینک ها اینقدر کلیک نکن!

وقتی مطلب درس تموم شد و کامنت ها رو خوندین بعد برو درس رو مرور کن و برای اطلاعات بیششتر لینک ها رو کلیک کن و بخون…