Menu
نویسنده مطلب : آرش علیزاده عادل

مطلب مورد بحث:

آموزش گزارش نویسی با درک مفهوم "پرسش کلیدی" آغاز می‌شود


در دپارتمانی از مجموعه ی ما که من فعالیت دارم گاها پیش می آید که از پرسنل عملیاتی درخواست ارایه گزارشاتی می شود بدون اینکه به آنها گفته شود چرا این گزارش ها را تهیه می کنیم و اصلا چه هدفی(یا چه سوال کلیدی) وجود دارد که باید پاسخ داده شود. از طرفی چهارچوب گزارش نیز به خود افراد بستگی دارد و هر کس با هر فرمتی که به نظر خودش درست است گزارش میدهد. نتیجه این موضوع هم معمولا گزارش هایی است که کیفیت مناسبی ندارندو بعید است که قابل تحلیل باشند و فقط برای انجام وظیفه (و نه ارایه جواب به سوالات کلیدی) تهیه می شوند.

به نظر بنده گزارشی که برای رسیدن به یک جواب مشخص  “طراحی” و “چهارچوب بندی” نشده باشد از کوچکترین ارزشی برخوردار نیست.

طراحی گزارش از دیدگاه من: تعیین هدف گزارش و مشخص کردن داده هایی که پس از جمع آوری و تحلیل می توانند ما را به هدفمان برسانند(یا به سوال کلیدی ما پاسخ دهند).

چهارچوب بندی از دیدگاه من: تهیه یک قالب مناسب برای گزارش به گونه ای که داده ها با یک ساختار منسجم و قابل تحلیل در اختیار مدیر یا تحلیل گر قرار بگیرد.