Menu
نویسنده مطلب : مسعود

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


فهرستی از  مهارت های  من

۱- مهارت  ارتباط با مردم  را خوب  دارم  و می تونم  با ارتباط سریع  یخ  یک نفر  را باز کنم  . برای  همین هم  در مسایل کارم بیشتر موارد  را ارتباطی  حل  می  کنم  تا از  روی ضابطه

۲- مهارت در  برنامه ریزی دارم  . از  نرم افزار صبا روی موبایلم استفاده  میکنم و برای  تعظیلات  آخر هفته  حتما  برنامه دارم

۳- در  تصمیم گیری سریع  مهارت دارم  .  در این اوضاع گرونی  با یک  تصمیم گیری  تعویض  خونه فرصت خیلی خوبی بدست  اومد  که البته بیشتر جنبه معنوی داشت تا  مادی

۴- در حیطه کارم  در چک طراحی  های  پرسنل  مهارت  خوبی  دارم  و  اشکالاتی  را میبینم  که  بقیه  طراح ها نمیبینند .

۵-در خوندن سریع کتاب هم مهارت دارم . منظورمه اینه  که  وقتی  یک  کتاب را شروع  میکنم تا تهش  میرم  .  و  معمولا هر یک ماه یک  کتاب تو برنامه  دارم

۶- در گوش کردن به  حرف  دیگران  و  عجولانه و  هیجانی  تصمیم نگرفتن  به لطف  خدا و تمرینهای درس  عزت نفس  و  مداوت بر  آونها  دارم  مهارت پیدا  میکنم  که با  تکرار بر  اون بر  این مهارت به  طور  ویژه باید افزایش بدهم .

در مورد تمرین  دوم  که خیلی دوست  دارم  داشته  باشم  و یکی از افرادی که  به عنوان یکی  از مدیران صنایع بزرگ  در ایران داره  : مهارت از  کل به  جز رسیدن  و  بسیاری  از  موارد را در  سطح  کلان دیدن  نه در سطح  جزیی  .  این  مورد  که  میگم  خودش  نیاز به مهارت جسارت  و  کلی  مهارت دیگه داره  .  هنوز در بعضی  از  مسایل کاری  و  زندگی  مهارت کلان دیدن  بعضی از مسایل را ندارم  . بعضی وقتی اینقدر در  جزییات غرق میشم  که  یک  مسیله کلی  را از دست میدم  .