Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

باز بودن نسبت به تجربه های جدید


تمرین دوم

 

دسته اول: باز بودن نسبت به دیدگاه‌ها و ایده‌های جدید 

از حل جدول و یا معما لذت می برم.

اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.

از سرو کله زدن با مسائل و معماهای پیچیده لذت می برم.

من کنجکاویهای فکری بسیار زیادی دارم.

 

دسته دوم: تخیل یا Fantasy 

قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.

اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم.

من از تمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا ” رویا در بیداری” و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می برم و به این رویاها اجازه می دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند.

 

دسته سوم: زیبایی شناسی یا Aesthetics 

بعضی مواقع کاملاً غرق در موسیقی ای می شوم که به آن گوش میدهم.

احساس و عاطفه ای که اشیای مختلف در من ایجاد می کنند برایم مهم است.

نظم و ترتیب موجود در طبیعت من را مبهوت می کند.

انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه برایم جذاب و شورانگیز هستند.

بعضی مواقع که شعری را می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می گیرد.

من از خواندن اشعاری که روی احساسات و تصورات تاکید می کنند بیشتر لذت می برم تا اشعاری که داستان خاصی را بیان می کنند.

 

دسته چهارم: باز بودن نسبت رفتارها و کنش‌ها – Actions 

فکر می کنم یادگرفتن و مهـارت پیدا کردن در سرگرمی های جدید کار جالبی است.

گاهی فقط به منظور ایجاد تنوع در زندگی، محل اثاثیه خانه را تغییر می دهم.

اشیای غریب و غیرعادی مثل بوهای خاص و یا نام مکانهای دور، می تواند در من حالات احساسی شدیدی بوجود بیاورد.

 

دسته پنجم: باز بودن نسبت به هیجانات و عواطف Feelings 

بدون هیجانات شدید ، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.

هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می دهد.

خود را فردی با سعه صدر می دانم که می تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول و تحمل نماید.

هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که آنها دارند، برای من آسان است.

 

دسته ششم: باز بودن نسبت به ارزش‌ها – Values 

به نظر من قوانین و سیاست های اجتماعی بایستی مطابق با نیازهای زمان، تغییر پیدا کند.

باور دارم که هر جامعه ای دارای باورهای صحیح و غلط خاص خود است که فقط برای خود آن جامعه اعتبار و ارزش دارد.

علائق فکری وسیع و متنوعی دارم.