Menu
نویسنده مطلب : امین زنگنه

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


با احترام
سوال اول
بنده در صنعت طیور کشور به کررات شاهد بوده ام که در مواردی مالک فارم طیور برای راهگشایی از مشکلات پرورش به سراغ تولید کنندگان تجهیزات میرود و هر کدام از تجهیزاتی ها بسته به اینکه کدام وسیله را تولید می کنند سعی می کنند طوری مشکل مشتری را بازتعریف کنند که مشتری متقاعد شود محصول انها را بخرد و بعد از استفاده مشاهده میکند که همچنان مشکل وجود دارد و در ان زمان تجهیزات فروش از زیر بار مسولیت شانه خالی می کند و میگوید وظیفه اش تولید محصول با کیفیت بوده که تولید کرده و اینکه مشکل حل شده یا نه من متخصص نیستم ( در صورتی که موقع فروش محصول ادعای تخصص بسیاری دارند)