Menu
نویسنده مطلب : روح اله دیداری اردکانی

مطلب مورد بحث:

تعهد نود و هشت درصدی مستهلک‌کننده است


موافق این جمله هستم. فکرمیکنم منظور این جمله اینست که اگر دیگران ( و حتی بخش طغیانگر شخصیت خودتان :-) ) متوجه شوند که شما اصولی دارید که گاهی اوقات، استثنا قایل شده و از اصولتان عدول میکنید در مواقعی که منافعشان اقتضاء می کند، سعی می کنند با چانه زنی، خود را در دایره آن استثناء وارد کنند. این کار (تعهد ۹۸ درصدی یا همان ۲ درصد استثناء) وقت و انرژی زیادی از شما تلف خواهد کرد.

مثال: یک بازرس فنی در محل کار داریم که به پایبندی به اصول اجرایی مدون در نقشه ها و مدارک فنی، شهره است و سفارش پذیر و استثناء پذیر هم نیست. نتیجه اینکه هم پیمانکاران در پروژه هایی که او بازرسشان است باکیفیت تر کار میکنند و هم اینکه اگر ایرادی از کارشان گرفت، اصلا چانه زنی نمیکنند چون میدانند نتیجه ای ندارد. اما همین فرد، همکاری دارد که اینطور نیست. لذا اولا پیمانکارها دقت لازم را در کارها نمیکنند. چون میدانند حتی اگر خطایی کردند، قابل مذاکره خواهد بود. دوم اینکه بعد از تذکر او در خصوص ایرادها، سیلی از افراد جهت مذاکره برای جلب رضایت ایشان برای چشمپوشی، به دفترش سرازیر میشوند.

جالب اینجاست که بازرس اول، احتمالا فقط در چند پروژه ی اول، انرژی مضاعفی صرف کرده تا بعنوان یک فرد دقیق و سخت گیر، شهره شود و احتمالا سالهاست که بخاطر همین شهرت، انرژی زیادی را در کنترل کیفیت یا چانه زنی با دیگران، ازدست نمیدهد. اما نفر دوم همیشه خسته و مستاصل است از فشارهای بیرونی و خطاهای موجود درکار.