Menu
نویسنده مطلب : شهرام

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


تمرین ۱:

رویداد: چند وقت پیش با یکی از دوستای صمیمی در مورد خاصی تعارضی شدیدی داشتیم و این باعث شد که کمی از دست هم دیگه عصبانی بشیم . دو روز بعدش وقتی باهاش تماس گرفتم که کاری داشتم بهش بگم انجام بده تلفنم رو رد کرد

احساس: طرد شدن و پذیرفته نشدن – احساس خوب نبودن – پشیمانی و ..

تفسیر: تفسیری که داشتم این بوده که به احتمال زیاد بدلیل مشکلی که باهاش داشتم ازدست من ناراحت هست البته فرض دیگه ای هم بود ولی اونارو گمرنک تر میدیدم مثلا شاید کار داره تو جلسه ای هست و ..

رفتار دوستم:البته اون موقع اس ام اس میفرستاد یا بعدا تماس میگرفت بهتر بود که پس از چند روز گذشتن از ماجرا و در هنگام دیدار حضوری که با هم داشتیم عذرخواهی کرد و قضیه تموم شد.