- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : پویا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سوالایی که من این روزا از خودم میپرسم بیشتر از جنس تردید هست تا اینکه از جنس سوالایی باشه که پس از رسیدن به هدف از خودم بپرسم

 

آیا ۱۰ ساله دیگه با فکر کردن به امروز احساس پشیمانی خواهم کرد یا نه  ؟

آیا در آینده به دلیل تفاوت رشته تحصیلی و زمینه کاریم خودم رو سرزنش خواهم کرد ؟

آیا به دلیل اینکه تمرکز اصلیم در کنار درس و دانشگاه به کار در یک زمینه نه چندان مرتبط به با رشته  دانشگاهیم هست پشیمان خواهم شد یا نه ؟