Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


توهم “بدن شناگران”  یا همان مثل مرغ و تخم مرغ
این خطا جابجایی علت و معلولها و یا در نظر گرفتن علتهای غیر واقعی برای رخدادها را در بر می گیرد. مثال بدن شناگر: آیا بدن شناگران حرفه ای به علت شنای زیاد برای این کار متناسب شده یا اینکه چون این افراد فیزیک بدنی متناسب شناگری را دارند در این کار پیشرفت می کنند؟
مثال دیگر: آیا مدارس غیر انتفاعی چون سیستم آموزشی با نتایج عالی دارند دانش آموزان موفق را جذب می کنند یا چون دانش آموزان موفق را جذب می کنند به نتایج عالی می رسند؟
به یاد داشته باشیم که باید در مورد علت ومعلولها به دقت فکر کنیم تا به علت جابجایی علت و معلولها, در تصمیم گیری دچار خطا نشویم.
به حافظه خود بیش از حقایق اهمیت می دهیم
در این خصوص می توان خطاهایی نظیر تصمیم گیری بر اساس استریوتایپ ها, تخمین های نا درست از احتمالات, وزن دهی نادرست اطلاعات را هم نام برد
 
دوستان خوب, کتاب Thinking Fast and Slow نوشته Daniel Kahneman هم مطالب مفید و جالبی دارد و نسخه قابل دانلود آن هم در گوگل یافت می شود. یک لینک دانلود:
http://shifter-magazine.com/wp-content/uploads/2015/02/Daniel-Kahneman-Thinking-Fast-and-Slow-.pdf

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی