Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف، تفکر سیستمی و هدفهای ضمنی


چدا آن این را معرفی کرد؟

قبل از زمستان همین سال من همراه سه تا از هم صنف هایم در یک اتاق بودیم.
ما اکثر وقت خود را در فیسبوک می گذراندیم و خود مان هم نمی فهمیدیم که چرا اینقدر وقت زیاد را در فیسبوک می گذرانیم.
روزی یکی دیگر از دوستانم به اتاق ما آمد و دید، ما همگی بدون اینکه خود مان هم بدانیم در فیسبوک می چرخیم.
واقعا معتاد فیسبوک شده بودیم، هر وقت مبایل خوده می گرفتیم وارد فیسبوک می شدیم.
او بسیار زیرکانه عمل کرد و گفت 《من یک وبسایت مشناسم که خیلی چیز های آموزنده دارد》
ما گفتیم، خوب برای ما معرفی کن.
او گفت 《وبسایت متمم 》 ما وقتی جسجتو کردیم دیدیم واقعا درس های دلچست دارد.
از آن به بعد وقت مبایل خود را می گرفتیم بجای اینکه وارو فیسبوک شویم، به وبسابت متمم می آمدیم و یک درس میخواندیم.
آن دوستم میدانیست ما معتاد فیسبوک شده ایم و مسقیم نمیشود جایگزین آن کتاب خواندن را بکنیم، زیرا اگر موبایل نزدیک ما بود باز آن را می گرفتیم و وارد فیسبوک می شدیم.
به همان خاطر او وبسایت متمم را معرفی کرده بود که اگر ما موبایل هم در دسترس داشته باشیم از متمم برای توسعه مهارت خود استفاده کنیم.
و حالا من وقت درس های متمم را میخوانم و همچنان دیدگاه های متممی ها را واقعا لذت میبرم.
وای چقدر لذت بخش است وقتی آدم رشد کردن خود را احساس میکند!